Aermod İçin Gerekli Dosyalar ve Çalıştırmaya Hazırlık

Bir önceki yazımda “AERMOD Nedir ve Nerelerde Kullanılır?” sorusunun cevabına değinerek bir giriş yapmıştık. Öncelikle yazıya gerek Google İstatistiklerinden gördüğüm kadarıyla; gerekse telefon, mail ve sosyal medya hesaplarından yapılan geri dönüşler ile gösterilen ilgi beklediğimin üzerindeydi. Özellikle yeni mezun meslektaşlarımın bu konu üzerinde araştırma yapması ve merakı, beni oldukça mutlu etti. EPA’nın yayımladığı ücretsiz Aermod modeli hakkında temel olarak bir fikir sahibi olduysak, bu ücretsiz modelin çalışma prensiplerine ve çalışması için hangi dosyalara ihtiyacımız olduğuna değinerek giriş yapabiliriz.Aermod modeline ait .exe uzantısındaki indirebileceğiniz formatı bir önceki yazımda doğrudan EPA’nın web sayfası linki olarak sizlere vermiştim. İlk iş olarak bu .exe uzantılı dosyayı, işletim sisteminizin kaç bit olduğuna dikkat etmek koşuluyla, indirerek başlıyoruz. Dosya .exe uzantılı olduğu için Windows işletime sistemine sahip bir bilgisayarda bunu çalıştırmanız gerekli. MacOS ve Linux işletim sistemlerinde .exe uzantılı dosyaların çalıştırılması için 3. Parti yazılımlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Bununla ilgili arama motorlarından detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Aermod modelinin çekirdeğini oluşturan bu “Aermod.exe” dosyasının çalışması için 5 ayrı program dosyasına ihtiyaç vardır.

  • Aermod.exe (Modelin kendisi)
  • Aermod.inp (Modele ait girdi verilerini oluşturan “Input” dosyası)
  • ***.sfc (Yer seviyesi meteorolojik verilerinin olduğu SFC uzantılı meteoroloji dosyası)
  • ***.pfl (Ravinsonde meteorolojik verilerinin olduğu PFL uzantılı meteoroloji dosyası)
  • ***.rec (Topografik bilgilerin yer aldığı dosya)

Yalnızca bu verilerin bulunduğu bir klasör içerisinde “Aermod.exe” dosyası açılarak modelleme işlemi başlatılır ve modelleme işleminin yapıldığı gün sayısınca, model dosyası tarafından tek tek hesaplama yapılarak talep edilen çıktı dosyaları oluşturulur. Burada dikkat edilmesi gerekli husus, .inp uzantılı girdi bilgilerinin yer aldığı dosyamızın mutlak surette .exe dosyamız ile aynı adda olması gerektiği. Yani girdi dosyamızın adını da “Aermod.inp” olarak belirliyoruz. Bir diğer husus da, yukarıda bulunan 5 dosyamızın da (Topografya dosyasına ait bilgiler girdi dosyamız içinde tanımlı ise, ayrıca bir dosyaya gerek kalmamakta. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiyi kod mimarisini anlattığım sonraki yazıda vereceğim) aynı klasörde yer alması gerektiğidir.


Peki Aermod.exe Dosyası Dışındaki Dosyaları Nereden Elde Ediyoruz?

Aermod.INP: Klasör içerisinde bir “Metin Belgesi” oluşturup, adını Aermod olarak ve sahip olduğu .txt dosya uzantısını .inp olarak değiştirerek Aermod.inp dosyamızı oluşturmuş oluruz. Bir sonraki yazımda .inp dosyasının kod mimarisine değineceğiz ve örnek kod mimarisine sahip dosyayı yazı içerisinden indirerek direkt projelerinizde de kullanabilirsiniz.

***.SFC: Projeye ait bölgenin yer seviyesi meteorolojik verilerini içeren dosyadır. Söz konusu meteorolojik verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden temin ettiğimiz excel dosyası içerisinde yer alan verilerin dönüşümü sonucunda Aermod modeli için istenilen meteoroloji verilerini hazırlayan Aermet yardımcı programından elde etmekteyiz. Dosya adı verilerin bulunduğu bölgedeki meteoroloji istasyonu, bölge adı vb. gibi değişken olabilir. (Samsun.sfc, Istanbul.sfc, Ankara.sfc gibi…). Aermet yardımcı programının çalıştırılmasına meteorolojik verilerin elde edilmesi ve dönüşümü konusunda değineceğiz.

***.PFL: Projeye ait bölgenin ravinsonde (Radar veya radyo yön bulucu ile takip edilen, balona bağlı radyosonde cihazı ile ölçülen basınç, nispi nem, sıcaklık ve rüzgar gibi ölçümlenen meteorolojik elemanları içeren yüksek hava gözlemleri.) meteorolojik verilerini içeren dosyadır. Söz konusu meteorolojik verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden temin ettiğimiz excel dosyası içerisinde yer alan verilerin dönüşümü sonucunda Aermod modeli için istenilen meteoroloji verilerini hazırlayan Aermet yardımcı programından elde etmekteyiz. Dosya adı verilerin bulunduğu bölgedeki meteoroloji istasyonu, bölge adı vb. gibi değişken olabilir. (Samsun.pfl, Istanbul.pfl, Ankara.pfl gibi…).

***.REC: Projeye ait bölgenin topografik özelliklerin yer aldığı dosyadır. Model içerisinde yer alan noktaların (reseptör noktaları) kot değerlerini içerir. İstenilen bu topografik veriler el ile hazırlanabileceği gibi, Aermap yardımcı programı aracılığı ile bir altlık kullanarak da elde edilebilir. Aermap yardımcı programının çalıştırılmasına topografik veriler kısmında değineceğiz.

Modelin çalışması için gerekli dosyalar bu şekilde olup, gerekli dosyaların temin edilmesinin ve bahsettiğim üzere sonraki yazımın da konusu olacak, .inp dosyasında yer alacak kodların hazırlanmasının ardından modelimiz çalışmaya hazır hale gelecektir. Konu ile ilgili merak ettiğiniz soruları yazının altında yorum olarak veya bana ulaşarak sorabilirsiniz.


20 Temmuz 2019 Barış Sönmez Çevre,Aermod